הפרויקטים של צהר

צהר הלב נמצאת תמיד בתנופה,
מרחיבה פעילות ומקימה פרויקטים נוספים.
זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים!